Stocks-QTT-Qutoutiao Inc.-ADR

QTT Qutoutiao Inc.-ADR

0.7056 0.0555 (8.54%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet stengt
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2021, var Qutoutiao Inc.-ADRs inntekter decreased per 7.66% og utgjorde 137.82M. Nettoinntekt increased per 48.34% til -46.61M. Netto aktiva decreased per 29.34% til -191.00M og EPS decreased fra -0.31 til -1.67.
QTTs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
72.90%
Netto fortjenestemargin
-40.43%
Driftsmargin
-29.94%
Avkastning
169.26%