Stocks-RDW.L-Redrow PLC

RDW.L Redrow PLC

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/6/2023: Redrow PLCs inntekter decreased per 0.61% og utgjorde 2.13B. Nettoinntekt increased per 51.27% til 298.00M. Netto aktiva increased per 3.90% til 2.03B og EPS increased fra 0.57 til 0.91.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning