Stocks-RETA-Reata Pharmaceuticals Inc

RETA Reata Pharmaceuticals Inc

172.06 0.06 (0.03%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Reata Pharmaceuticals Incs inntekter decreased per 80.71% og utgjorde 2.22M. Nettoinntekt decreased per 4.88% til -311.90M. Netto aktiva decreased per 135.32% til -65.70M og EPS decreased fra -8.19 til -8.54.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning