Stocks-RTN.L-Restaurant Group PLC

RTN.L Restaurant Group PLC

64.6030 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Restaurant Group PLCs inntekter increased per 38.71% og utgjorde 883.00M. Nettoinntekt decreased per 78.39% til -68.50M. Netto aktiva decreased per 13.58% til 380.00M og EPS decreased fra -0.05 til -0.09.
RTN.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
12.96%
Netto fortjenestemargin
-8.77%
Driftsmargin
8.23%
Avkastning
-5.44%