Stocks-RVNC-Revance Therapeutics Inc

RVNC Revance Therapeutics Inc

17.25 0.23 (1.35%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Revance Therapeutics Incs inntekter increased per 70.40% og utgjorde 132.57M. Nettoinntekt decreased per 26.70% til -356.42M. Netto aktiva decreased per 81.60% til 12.60M og EPS decreased fra -4.17 til -4.90.
RVNCs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
43.79%
Netto fortjenestemargin
-8,979.41%
Driftsmargin
-147.87%
Avkastning
-73.18%