Stocks-SCHA.OL-Schibsted ASA

SCHA.OL Schibsted ASA

309.30 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Schibsted ASAs inntekter increased per 4.44% og utgjorde 15.27B. Nettoinntekt decreased per 19.04% til -22.50B. Netto aktiva decreased per 43.01% til 28.80B og EPS decreased fra 176.40 til -96.53.
SCHA.OLs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
8.21%
Netto fortjenestemargin
-66.32%
Driftsmargin
7.85%
Avkastning
-22.27%