Stocks-SCI-Service Corp Intl

SCI Service Corp Intl

65.67 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Service Corp Intls inntekter decreased per 0.83% og utgjorde 4.11B. Nettoinntekt decreased per 29.53% til 566.03M. Netto aktiva decreased per 12.36% til 1.67B og EPS decreased fra 4.72 til 3.53.
SCIs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
26.63%
Netto fortjenestemargin
14.82%
Driftsmargin
21.22%
Avkastning
9.93%