Stocks-SEAS-SeaWorld Entertainment Inc

SEAS SeaWorld Entertainment Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: SeaWorld Entertainment Incs inntekter increased per 15.13% og utgjorde 1.73B. Nettoinntekt increased per 13.52% til 291.19M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til 4.14.
SEASs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
40.15%
Netto fortjenestemargin
-8.01%
Driftsmargin
28.36%
Avkastning
4.69%