Stocks-SGEN-Seagen Inc

SGEN Seagen Inc

228.51 -0.22 (-0.10%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Seagen Incs inntekter increased per 24.65% og utgjorde 1.96B. Nettoinntekt increased per 9.51% til -610.31M. Netto aktiva decreased per 8.53% til 2.80B og EPS increased fra -3.70 til -3.30.
SGENs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
74.65%
Netto fortjenestemargin
-19.41%
Driftsmargin
-34.37%
Avkastning
-10.28%