Stocks-SIX-Six Flags Entertainment Corporation

SIX Six Flags Entertainment Corporation

25.20 0.38 (1.53%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Six Flags Entertainment Corporations inntekter decreased per 9.26% og utgjorde 1.36B. Nettoinntekt decreased per 10.55% til 153.58M. Netto aktiva decreased per 226.57% til -429.17M og EPS decreased fra 1.50 til 1.29.
SIXs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
40.46%
Netto fortjenestemargin
-14.23%
Driftsmargin
25.58%
Avkastning
3.70%