Stocks-SMAR-Smartsheet Inc

SMAR Smartsheet Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/1/2023: Smartsheet Incs inntekter increased per 39.23% og utgjorde 766.92M. Nettoinntekt decreased per 26.03% til -215.64M. Netto aktiva decreased per 3.79% til 485.66M og EPS decreased fra -1.36 til -1.66.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning