Stocks-SMDS.L-DS Smith PLC

SMDS.L DS Smith PLC

273.59 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/4/2023: DS Smith PLCs inntekter increased per 13.53% og utgjorde 8.22B. Nettoinntekt increased per 75.71% til 492.00M. Netto aktiva decreased per 3.47% til 4.09B og EPS increased fra 0.20 til 0.35.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning