Stocks-SNEX-StoneX Group Inc

SNEX StoneX Group Inc

91.73 -2.37 (-2.52%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet stengt
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var StoneX Group Incs inntekter decreased per 20.57% og utgjorde 13.01B. Nettoinntekt increased per 41.87% til 74.20M. Netto aktiva increased per 9.95% til 1.18B og EPS increased fra 2.49 til 3.62.
SNEXs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
2.78%
Netto fortjenestemargin
0.27%
Driftsmargin
0.95%
Avkastning
8.81%