Stocks-SOW.DE-Software

SOW.DE Software

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Softwares inntekter increased per 4.40% og utgjorde 1.00B. Nettoinntekt decreased per 127.02% til -5.20M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra 0.26 til -0.07.
SOW.DEs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
80.14%
Netto fortjenestemargin
9.60%
Driftsmargin
14.74%
Avkastning
7.05%