Stocks-SPWR-SunPower Corp

SPWR SunPower Corp

7.28 0.29 (4.15%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: SunPower Corps inntekter increased per 31.55% og utgjorde 1.74B. Nettoinntekt increased per 381.36% til 107.03M. Netto aktiva increased per 47.59% til 575.65M og EPS increased fra -0.22 til 0.32.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning