Stocks-SRCL-Stericycle

SRCL Stericycle

49.18 0.63 (1.30%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Stericycles inntekter increased per 2.18% og utgjorde 2.70B. Nettoinntekt increased per 310.82% til 56.50M. Netto aktiva increased per 0.90% til 2.42B og EPS increased fra -0.30 til 0.61.
SRCLs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
33.56%
Netto fortjenestemargin
-3.72%
Driftsmargin
7.65%
Avkastning
-2.38%