Stocks-STM.PA-STMicroelectronics NV

STM.PA STMicroelectronics NV

44.36 -0.09 (-0.20%)
Priser fra Xignite, i EUR Markedet er åpent
Investere
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var STMicroelectronics NVs inntekter increased per 1.05% og utgjorde 4.34B. Nettoinntekt increased per 12.14% til 1.23B. Netto aktiva decreased per NaN til 11.95B og EPS decreased fra N/A til 1.29.
STM.PAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
46.51%
Netto fortjenestemargin
15.03%
Driftsmargin
27.14%
Avkastning
16.18%