Stocks-TECH-Bio-Techne Corp

TECH Bio-Techne Corp

67.37 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/6/2023: Bio-Techne Corps inntekter increased per 2.81% og utgjorde 1.14B. Nettoinntekt increased per 8.49% til 285.44M. Netto aktiva increased per 15.61% til 1.97B og EPS decreased fra 6.63 til 1.76.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning