Stocks-TOM.OL-Tomra Systems

TOM.OL Tomra Systems

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Tomra Systemss inntekter increased per 11.73% og utgjorde 12.19B. Nettoinntekt decreased per 5.73% til 1.07B. Netto aktiva increased per 6.61% til 6.57B og EPS decreased fra N/A til N/A.
TOM.OLs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
25.18%
Netto fortjenestemargin
8.76%
Driftsmargin
10.37%
Avkastning
11.57%