Stocks-TOM.OL-Tomra Systems

TOM.OL Tomra Systems

164.52 0.08 (0.05%)
Priser fra Xignite, I NOK Markedet stengt
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var Tomra Systemss inntekter increased per 10.15% og utgjorde 3.48B. Nettoinntekt increased per 20.78% til 366.20M. Netto aktiva decreased per NaN til 6.57B og EPS decreased fra N/A til N/A.
TOM.OLs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
33.06%
Netto fortjenestemargin
8.73%
Driftsmargin
11.90%
Avkastning
11.68%