Stocks-TSP-TuSimple Holdings Inc

TSP TuSimple Holdings Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: TuSimple Holdings Incs inntekter increased per 49.64% og utgjorde 9.37M. Nettoinntekt increased per 35.57% til -472.05M. Netto aktiva decreased per 28.07% til 954.48M og EPS increased fra -3.32 til -2.11.
TSPs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
-503.37%
Netto fortjenestemargin
-9,585.24%
Driftsmargin
-16,510.99%
Avkastning
-4.54%