Stocks-TTCF-Tattooed Chef Inc

TTCF Tattooed Chef Inc

0.2917 -0.2543 (-46.58%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet stengt
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Tattooed Chef Incs inntekter increased per 8.20% og utgjorde 230.93M. Nettoinntekt decreased per 61.87% til -141.48M. Netto aktiva decreased per 59.23% til 88.60M og EPS decreased fra -1.08 til -1.71.
TTCFs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
-9.72%
Netto fortjenestemargin
-11.42%
Driftsmargin
-49.56%
Avkastning
-26.11%