Stocks-TWKS-Thoughtworks

TWKS Thoughtworks

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Thoughtworkss inntekter increased per 21.15% og utgjorde 1.30B. Nettoinntekt decreased per 346.15% til -105.39M. Netto aktiva increased per 9.84% til 778.22M og EPS decreased fra -0.09 til -0.34.
TWKSs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
30.34%
Netto fortjenestemargin
1.34%
Driftsmargin
3.04%
Avkastning
0.24%