Stocks-US.MI-UnipolSai Assicurazioni SPA

US.MI UnipolSai Assicurazioni SPA

2.438 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: UnipolSai Assicurazioni SPAs inntekter decreased per 1.18% og utgjorde 14.26B. Nettoinntekt decreased per 9.91% til 651.50M. Netto aktiva decreased per 29.43% til 5.81B og EPS decreased fra N/A til N/A.
US.MIs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
4.82%
Driftsmargin
7.53%
Avkastning
7.49%