Stocks-ZUO-Zuora Inc

ZUO Zuora Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/1/2023: Zuora Incs inntekter increased per 14.23% og utgjorde 396.09M. Nettoinntekt decreased per 22.68% til -121.97M. Netto aktiva increased per 1.50% til 173.16M og EPS decreased fra -0.80 til -0.93.
ZUOs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
65.20%
Netto fortjenestemargin
-33.21%
Driftsmargin
-14.66%
Avkastning
-42.82%