Aksjehandel på eToro – Det beste fra begge verdener

eToro gir deg muligheten til trade aksje-CFD-er eller kjøpe aksjer i selskaper. Eller begge deler.

Kjøpe aksjer på eToro

eToro-plattformen gir investorer fra hele verden en unik mulighet til å legge til aksjer i porteføljen. Fra og med tidlig i 2018 vil alle ikke-girede kjøpsordre medføre at eToro kjøper det underliggende verdipapiret og holder dette i kundens navn. Dette prinsippet gjelder også når du investerer i et CopyPortfolio eller kopierer en trader: Hvis den kopierte traderen kjøper aksjer, vil du automatisk eie en andel basert på dennes beholdning.

Handle aksje-CFD-er på eToro

Å investere i dine favorittmerkevarer på eToro er så lett som det går an. Velg ganske enkelt selskapet du vil investere i, velg hva slags posisjon du vil åpne (Kjøp/Selg), skriv inn investeringsbeløpet og giringen (opptil 10x), legg inn ordre for take profit og stop loss, og klikk på «Åpne handel». Handelen vil bli utført umiddelbart, med mindre du har angitt at den skal åpnes på en bestemt fremtidig markedskurs. I så fall åpnes den bare dersom aksjekursen blir lik kursen i ordren.

Merk at når du kjøper en aksje med giring eller shorter en aksje, vil handelen medføre et lite gebyr for rollover over natten. Detaljene om dette finner du på gebyrsiden vår.

Alle ordre som ikke er KJØP og 1X giring, deriblant shorting og girede handler, innebærer at du kjøper en forskjellskontrakt (CFD). Når du inngår en slik kontrakt, er selgeren (eToro) forpliktet til å betale kjøperen (deg – investoren) forskjellen mellom nåværende verdi på aksjen og verdien den har når du velger å avslutte kontrakten, dvs. lukker posisjonen. Hvis forskjellen er negativ (dvs. at verdien på aksjen har gått ned), må kjøperen betale prisforskjellen, og vice versa. Når du kjøper en aksje-CFD, eier du egentlig ikke den underliggende aksjen.

Fordeler med å trade og holde aksjer på eToro

  • Tillit – Aksjene dine holdes i ditt navn av et EU-regulert selskap.
  • Forsikring – Midlene dine er forsikret i henhold til vilkårene til CySEC.
  • Utbytte – Dersom selskapet gir utbytte, vil saldoen din bli oppdatert i henhold til hva du eier.
  • Gebyrfritt – Når du kjøper aksjer på eToro betaler du ingen gebyrer for handelen eller for å eie aksjen.
  • Brukervennlig – Du får tilgang til porteføljen din og kan styre den fra alle slags enheter.
  • Diversifisering – Opprett en portefølje av aksjer, kryptovalutaer, råvarer med mer.