Wat is een Stop Loss?

Een Stop Loss is een hulpmiddel voor risicobeheer dat is bedoeld om uw investering te beschermen. Deze is verplicht bij elke positie, met uitzondering van cryptovaluta's en werkelijke activa.

 

Het is een aanpasbare order om de transactie te sluiten wanneer de markt zich nadelig beweegt ten opzichte van uw positie. Hierdoor kunt u uw verlies minimaliseren, mocht de markt een andere kant op gaan dan u had verwacht.

 

U kunt een opdracht tot Stop Loss instellen met betrekking tot een bepaald niveau op de markt (koers) of als geldbedrag, wat in het handelsvenster ook wordt weergegeven als percentage van uw initiële investering.

 

Wanneer de markt, onder normale marktomstandigheden, de door u opgegeven koers bereikt en u het vooraf ingestelde bedrag heeft verloren, zal de opdracht tot Stop Loss worden geactiveerd en wordt uw positie automatisch gesloten.

 

De ingestelde Stop Loss biedt echter geen garanties. Gedurende periodes met veel schommelingen (met pieken, uitglijders en lacunes in de markt als gevolg van de marktomstandigheden) bestaat de kans dat uw opdracht tot Stop Loss niet wordt geactiveerd bij de gewenste koers. Mocht uw opdracht tot Stop Loss als gevolg van deze omstandigheden niet worden uitgevoerd, dan zal deze worden geactiveerd bij de eerstvolgende gewenste koers.

 

We kunnen u in deze gevallen niet tegemoetkomen, aangezien wij geen grip hebben op de marktomstandigheden en -gebeurtenissen. Raadpleeg paragraaf 4.4 van onze algemene voorwaarden voor meer informatie.