Wat houdt een adresbewijs in?

Om uw account te kunnen verifiëren, hebben we van u een document nodig (naast uw identiteitsbewijs) met daarop uw huidige adres, bijvoorbeeld een energienota of bankafschrift.

Dit document mag niet langer dan zes maanden geleden uitgegeven zijn op naam van de houder van de eToro-account. De volgende informatie moet op dit document vermeld staan:

a. Uw naam
b. Uw huidige woonadres
c. Datum van uitgifte

We accepteren alle rekeningen van een financiële instelling, een nutsbedrijf, een overheidsinstelling of een juridische instantie. Mocht u een online versie hebben van uw rekening of document, dan kunt u ons deze als pdf of screenshot toesturen.

 

U kunt de volgende documenten gebruiken als adresbewijs:

  • Bank-/creditcardafschrift/referentiebrief van de bank
  • Elektriciteits-, water-, gas- of telefoonrekening
  • Rekening van gemeentebelasting/belastingbrief
  • Verklaring van BSN-nummer
  • Een officiële brief van uw werkgever of onderwijsinstelling met daarop uw adres


Welke documenten worden niet geaccepteerd?

  • Betalingsbewijzen
  • Facturen voor aankoop van goederen
  • Met de hand geschreven facturen
  • Rekeningen van verzekeringen


De documenten mogen zijn opgesteld in uw eigen taal. U kunt ze hier uploaden.