Wat gebeurt er wanneer er iets verandert in het bedrijf waarin ik een aandelenpositie heb (zoals beëindiging van de notering of een fusie)?

Het eToro-platform ondersteunt de vervanging van een aandeel met een ander aandeel niet. Klanten van eToro die te maken krijgen met dergelijke veranderingen komen, in voorkomend geval, mogelijk in aanmerking voor een vergoeding.

 

Als u aandelenposities heeft in een bedrijf waarvan de beursnotering wordt beëindigd:

Het aandeel wordt verwijderd van het eToro-platform. Alle open CFD-posities worden gesloten tegen de beschikbare koers waartegen het aandeel verhandeld wordt op de OTC-markt op het moment van liquidatie. De winst of het verlies op deze transacties wordt verrekend met uw beschikbare saldo.

Posities waarbij u belegt in het onderliggende activum kunnen mogelijk open blijven. Als er een OTC-markt is, dan kunt u deze mogelijk naar wens blijven beheren.

 

Als u aandelenposities heeft in een bedrijf dat wordt overgenomen als onderdeel van een fusie:

Alle open posities worden gesloten tegen de prijs op het moment van de fusie. De winst of het verlies op deze transacties wordt toegevoegd aan uw beschikbare saldo of eraf gehaald.

Indien de waarde van het nieuwe aandeel hoger is dan de waarde van het oorspronkelijke aandeel, ontvangt u het nominale bedrag van de voorwaarden van de overname, op basis van het verschil tussen de laatste koers waartegen het aandeel werd verhandeld voordat de notering van het oorspronkelijke aandeel werd beëindigd en de waarde van het nieuwe aandeel. Dit bedrag wordt als dividend weergegeven op uw rekeningafschrift.

 

Als u aandelenposities heeft in het bedrijf dat een ander bedrijf overneemt in een fusie:

Blijft het aandeel beschikbaar op eToro en blijven uw posities open.