Wat is een fractioneel aandeel?

Een fractioneel aandeel is een deel van een aandeel dat minder is dan één volledig aandeel. Met fractionele aandelen kun je aandelen kopen op basis van hoeveel dollar je wilt beleggen, waardoor je uiteindelijk mogelijk een deel van een aandeel, een heel aandeel of meer dan één aandeel hebt. 

 

Fractionele aandelen vergeleken met volledige aandelen - aangeboden door eToro    

Fractioneel

Volledig

Dividend of rente voor het bezitten van een fractioneel aandeel na een bedrijfsgebeurtenis, wordt proportioneel uitgekeerd. 

Dividend of rente voor het bezitten van een aandeel na een bedrijfsgebeurtenis, wordt per aandeel uitgekeerd. 

eToro houdt aandelen in bewaring namens de klant en de transactie wordt in het systeem van eToro vastgelegd op naam van de klant.

De klant en eToro zijn als 'gezamenlijke eigenaars' eigenaar van de aandelen. Dit betekent dat je voor het gekochte deel van het aandeel dezelfde (economische) voordelen hebt als een 'normale' eigenaar van het aandeel.

Geen hefboom 

Marktrisico blijft hetzelfde 

Bedrijfshandelingen worden hetzelfde behandeld voor een heel aandeel of een deel van een aandeel, naar verhouding van de positie van je fractionele aandeel.

 

Voordelen van eToro

 • Er is minder kapitaal vereist om te beleggen in aandelen, aangezien klanten een deel van het aandeel kunnen kopen.
 • Klanten kunnen beleggen in verschillende aandelen (bijv. risicospreiding) met dezelfde hoeveelheid kapitaal.
 • Broker- en transactiekosten voor kooptransacties van aandelen worden verwijderd.
 • eToro maakt niet gebruik van stemrechten, aangezien de aandelen verkregen zijn onder de status 'gezamenlijke eigenaars'.
 • Makkelijk toegang tot financiële markten door een account te openen bij eToro.
 • Toegang tot de sociale feed van eToro voor updates over de markt en uitwisseling van inzichten met andere beleggers.
 

Nadelen bij eToro

 • Klanten doen afstand van hun rechten om te stemmen 
 • Aandelen kunnen niet buiten het eToro-platform overgedragen worden.
 • Nog niet alle openbaar verhandelde aandelen zijn beschikbaar op het eToro-platform.
 

Waarom eToro fractionele aandelen biedt

 • eToro is een platform met meerdere activa dat is toegewijd om meerdere beleggingsopties en educatie te bieden aan klanten, zodat zij verstandig kunnen beleggen.
 • Onderaandelen maken beleggen in niet-complexe instrumenten betaalbaar voor ons klantenbestand, zodat onze klanten hun portfolio's kunnen diversificeren door ook te handelen in niet-complexe instrumenten.
 • Onderaandelen geven onze klanten de mogelijkheid om met veel minder startkapitaal te beginnen met het beleggen in 'echte aandelen', zonder het risico dat gepaard gaat met andere soorten complexe financiële instrumenten.
 

Wat gebeurt er als een bedrijf failliet gaat en een klant een fractioneel aandeel heeft?

 • De klant houdt nog steeds zijn gedeeld eigendomsrecht. Als de insolventiefunctionaris (of bewindvoerder/curator) de gedeelde eigendomsrechten echter niet kan overdragen aan een andere makelaar (of bewaarder), moet hij mogelijk het gedeeld eigendomsrecht liquideren (verkopen) en de geldwaarde aan u terugbetalen.
 

Koersen van aandelen die beleggers op het eToro-platform te zien krijgen

 • Aandeelkoersen zijn gebaseerd op een live NASDAQ voor Amerikaanse aandelen en CBOE voor Europese aandelen.
 

Bedrijfshandelingen worden hetzelfde behandeld voor een heel aandeel of een deel van een aandeel, naar verhouding van de positie van je fractionele aandeel.

 • Dividend: Zodra de betaling van het nettodividend bevestigd is, zal eToro een compensatie per aandeel uploaden (fractionele aandelen ontvangen het relatieve bedrag van je aandelenbezit).
 • Splitsingen: Wij passen dezelfde splitsingsverhouding toe op al je bezittingen op dezelfde effectieve dag als de omwisseling.
 • Omgekeerde splitsingen: Hetzelfde is van toepassing als normale splitsingen. Dezelfde verhouding wordt toegepast op alle bezittingen op de uitvoeringsdatum.
 • Uitgifte van rechten: Met betrekking tot uitgifte van rechten verdelen we niet de rechten, maar het equivalent in geld van de bedrijfshandeling. Het compensatiebedrag wordt berekend met de geldige sluitingskoers en door de gegeven aanpassingsfactor toe te passen. De betaling wordt naar je overgemaakt nadat we alle rechten geliquideerd hebben die we ontvangen hebben van de bewaarder op de handelsdagen van de rechten.