Fiscaal identiteitsbewijs

Wat is een Tax Identification Number (TIN), oftewel een fiscaal identificatienummer?

Volgens de regelgeving moeten we alle eToro-gebruikers om hun fiscaal identificatienummer (TIN) vragen voor al hun fiscale woonplaatsen.

Elk land of rechtsgebied heeft zijn eigen TIN: een nummer dat door de belastingdienst van het land wordt uitgegeven aan personen en organisaties om aan de belastingverplichtingen en -betalingen te voldoen.

Een TIN kan bestaan uit letters, cijfers, symbolen of een combinatie daarvan en kan per rechtsgebied een andere benaming hebben (zoals National Insurance Number, Social Security Number, Employer Identification Number, Personal Identification Number, burgerservicenummer of persoonsnummer).

Raadpleeg de tabel met fiscale identiteitsbewijzen om je TIN te vinden.