Stocks-1COV.DE-Covestro

1COV.DE Covestro

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Covestro met 12.98% en bedroegen 17.97B. Het netto-inkomen decreased met 117.36% naar -281.00M. De totale activa decreased met 8.18% naar 7.14B en WPA decreased van 8.37 naar -1.42.
1COV.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
11.82%
Nettowinstmarge
4.35%
Winstmarge
-3.21%
Rendement op investering
6.85%