Stocks-888.L-888 Holdings

888.L 888 Holdings

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van 888 Holdings met 75.28% en bedroegen 1.24B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar -120.60M. De totale activa decreased met NaN naar 159.20M en WPA decreased van N/A naar -0.28.
888.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
53.66%
Nettowinstmarge
1.51%
Winstmarge
6.13%
Rendement op investering
14.54%