Stocks-ADMP-Adamis Pharmaceuticals Corp

ADMP Adamis Pharmaceuticals Corp

0.7450 -0.0450 (-5.70%)
Markt openVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Adamis Pharmaceuticals Corp met 115.34% en bedroegen 4.76M. Het netto-inkomen increased met 24.28% naar -26.20M. De totale activa decreased met 102.51% naar -650.77K en WPA increased van -0.32 naar -0.18.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering