Stocks-AGRX-Agile Therapeutics Inc

AGRX Agile Therapeutics Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Agile Therapeutics Inc met 165.40% en bedroegen 10.88M. Het netto-inkomen increased met 66.07% naar -25.41M. De totale activa decreased met 159.81% naar -5.55M en WPA decreased van -0.77 naar -1.18.
AGRXInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
57.75%
Nettowinstmarge
-2,222.34%
Winstmarge
-113.70%
Rendement op investering
-282.91%