Stocks-ALRM-Alarm.com Holdings Inc.

ALRM Alarm.com Holdings Inc.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Alarm.com Holdings Inc. met 12.50% en bedroegen 842.56M. Het netto-inkomen increased met 8.71% naar 55.63M. De totale activa decreased met 0.51% naar 622.85M en WPA increased van 1.01 naar 1.07.
ALRMInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
58.92%
Nettowinstmarge
9.23%
Winstmarge
6.55%
Rendement op investering
8.58%