Stocks-ARCH-Arch Resources Inc

ARCH Arch Resources Inc

167.08 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Arch Resources Inc met 68.68% en bedroegen 3.72B. Het netto-inkomen increased met 294.26% naar 1.33B. De totale activa increased met 99.69% naar 1.37B en WPA increased van 19.20 naar 63.88.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering