Stocks-ARGO-Argo Group

ARGO Argo Group

29.83 0.07 (0.24%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Argo Group met 15.00% en bedroegen 1.81B. Het netto-inkomen decreased met 3,120.69% naar -175.20M. De totale activa decreased met 28.91% naar 1.23B en WPA decreased van -0.14 naar -5.31.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering