Stocks-ATST.L-Alliance Trust PLC

ATST.L Alliance Trust PLC

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Alliance Trust PLC met 146.72% en bedroegen -263.15M. Het netto-inkomen decreased met 144.93% naar -242.65M. De totale activa decreased met 13.87% naar 2.90B en WPA decreased van 1.72 naar -0.81.
ATST.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
98.37%
Nettowinstmarge
40.23%
Winstmarge
97.06%
Rendement op investering
9.08%