Stocks-AY-Atlantica Sustainable Infrastructure PLC

AY Atlantica Sustainable Infrastructure PLC

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Atlantica Sustainable Infrastructure PLC met 9.05% en bedroegen 1.10B. Het netto-inkomen increased met 80.88% naar -2.09M. De totale activa decreased met 34.21% naar 1.79B en WPA increased van -0.27 naar -0.05.
AYInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
45.78%
Nettowinstmarge
1.09%
Winstmarge
28.22%
Rendement op investering
0.16%