Stocks-AYX-Alteryx Inc.

AYX Alteryx Inc.

47.66 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Alteryx Inc. met 59.54% en bedroegen 855.35M. Het netto-inkomen decreased met 77.26% naar -318.50M. De totale activa decreased met 56.88% naar 173.66M en WPA decreased van -2.67 naar -4.65.
AYXInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
85.37%
Nettowinstmarge
-17.29%
Winstmarge
-27.19%
Rendement op investering
-11.48%