Stocks-AZPN-Aspen Technology Inc

AZPN Aspen Technology Inc

193.14 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/6/2023: increased de inkomsten van Aspen Technology Inc met 157.63% en bedroegen 1.04B. Het netto-inkomen decreased met 302.76% naar -107.76M. De totale activa decreased met 0.75% naar 13.07B en WPA decreased van 1.30 naar -1.67.
AZPNInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
38.42%
Nettowinstmarge
-6.55%
Winstmarge
-18.42%
Rendement op investering
-0.26%