Stocks-AZUL-Azul SA-ADR

AZUL Azul SA-ADR

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Azul SA-ADR met 67.04% en bedroegen 3.09B. Het netto-inkomen increased met 69.77% naar -267.13M. De totale activa decreased met 9.38% naar -3.60B en WPA increased van -7.94 naar -2.30.
AZULInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
16.95%
Nettowinstmarge
-64.10%
Winstmarge
9.92%
Rendement op investering
-144.23%