Stocks-BERY-Berry Plastics Group Inc

BERY Berry Plastics Group Inc

64.89 -0.36 (-0.55%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/9/2023: decreased de inkomsten van Berry Plastics Group Inc met 12.63% en bedroegen 12.66B. Het netto-inkomen decreased met 20.50% naar 609.00M. De totale activa increased met 0.63% naar 3.22B en WPA decreased van 5.77 naar 4.95.
BERYInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
16.32%
Nettowinstmarge
4.94%
Winstmarge
9.33%
Rendement op investering
4.78%