Stocks-BGNE-BeiGene Ltd-ADR

BGNE BeiGene Ltd-ADR

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van BeiGene Ltd-ADR met 20.37% en bedroegen 1.42B. Het netto-inkomen decreased met 41.78% naar -2.00B. De totale activa decreased met 30.89% naar 4.42B en WPA decreased van -15.23 naar -19.43.
BGNEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
80.67%
Nettowinstmarge
-251.00%
Winstmarge
-58.63%
Rendement op investering
-45.62%