Stocks-BIG-Big Lots Inc

BIG Big Lots Inc

5.52 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/1/2023: decreased de inkomsten van Big Lots Inc met 11.09% en bedroegen 5.47B. Het netto-inkomen decreased met 218.52% naar -210.71M. De totale activa decreased met 24.17% naar 763.91M en WPA decreased van 5.33 naar -7.30.
BIGInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
32.20%
Nettowinstmarge
3.44%
Winstmarge
-10.15%
Rendement op investering
8.14%