Stocks-BLUE-Bluebird Bio Inc

BLUE Bluebird Bio Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Bluebird Bio Inc met 1.77% en bedroegen 3.60M. Het netto-inkomen increased met 52.62% naar -266.58M. De totale activa decreased met 47.54% naar 196.34M en WPA increased van -11.89 naar -3.39.
BLUEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
-15.86%
Nettowinstmarge
-6,135.71%
Winstmarge
-1,523.91%
Rendement op investering
-71.04%