Stocks-BWNG.L-N Brown Group PLC

BWNG.L N Brown Group PLC

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 28/2/2023: decreased de inkomsten van N Brown Group PLC met 5.34% en bedroegen 677.50M. Het netto-inkomen decreased met 417.28% naar -51.40M. De totale activa decreased met 11.67% naar 390.70M en WPA decreased van 0.04 naar -0.11.
BWNG.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
60.39%
Nettowinstmarge
-1.47%
Winstmarge
2.86%
Rendement op investering
-1.59%