Stocks-CAMP-CalAmp Corp.

CAMP CalAmp Corp.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 28/2/2023: decreased de inkomsten van CalAmp Corp. met 0.30% en bedroegen 294.95M. Het netto-inkomen decreased met 4.31% naar -32.49M. De totale activa decreased met 81.03% naar 14.31M en WPA increased van -0.91 naar -0.90.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering