Stocks-CARA-Cara Therapeutics

CARA Cara Therapeutics

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Cara Therapeutics met 81.81% en bedroegen 41.87M. Het netto-inkomen increased met 3.35% naar -85.47M. De totale activa decreased met 30.21% naar 158.78M en WPA increased van -1.74 naar -1.59.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering