Stocks-CEY.L-Centamin PLC

CEY.L Centamin PLC

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Centamin PLC met 12.02% en bedroegen 717.00M. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
CEY.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
27.58%
Nettowinstmarge
15.36%
Winstmarge
22.48%
Rendement op investering
8.16%